Babi Teixeira, Heckel Verri, Raquel Verri e Pedro Torres