Gilberto Gawronski e Matheus Nachtergaele – Teatro MOLIÈRE – Agosto 2018 – Foto CG