Pia Manfroni e Luisi Valadão – Teatro MOLIÈRE – Agosto 2018